Cách thay đổi text”Trả lời” trong Nhận xét WordPress

xin chào, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi text “Trả lời” trong phần nhận xét của wordpress thành những từ khác như reply chả chạn.

1.Tại sao lại thay đổi văn bản trả lời trong bình luận WordPress?

Nhận xét là một cách dễ dàng để tăng mức độ tương tác của người dùng có rất nhiều điều bạn có thể làm để cải thiện các bình luận trên WordPress .

Ví dụ: bạn có thể tạo kiểu bố cục nhận xét của mình , thay đổi kiểu biểu mẫu nhận xét , trường văn bản nhận xét xuống dưới cùng , v.v.

2. Thay đổi văn bản ‘Trả lời’ trong Nhận xét WordPress

Bạn cần thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề wordpress trên hosting

function wpb_comment_reply_text( $link ) {
$link = str_replace( 'Reply', 'Change to This Text', $link );
return $link;
}
add_filter( 'comment_reply_link', 'wpb_comment_reply_text' );
Nhớ thay đổi “Change to This Text” thành chữ thay thế cho “Trả lời” trong wordpress.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*