Cách sao lưu trang web WordPress của bạn bằng VaultPress

Cách sao lưu trang web WordPress của bạn bằng VaultPress

1. Sử dụng VaultPress

VaultPress là một dịch vụ sao lưu tự động sao lưu trang web của bạn theo thời gian thực. Nó cũng hỗ trợ WordPress Multisite, WordPress MU và BuddyPress. Các bản sao lưu được lưu trữ trên cùng một máy chủ được sử dụng để lưu trữ các trang web WordPress.com; vì vậy bạn có thể chắc chắn về độ tin cậy của họ.

 

Bước 1:

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào trang VaultPress.com bằng tài khoản WordPress.com của mình, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tổng quan VaultPress của mình.

Gói cơ bản cho VaultPress sẽ giữ các bản sao lưu miễn là bạn đã sử dụng dịch vụ. Điều này cho phép bạn xem một bản sao lưu từ bất kỳ giờ, ngày, tuần, tháng hoặc năm nào.

Bạn có thể chọn tải xuống hoặc khôi phục cơ sở dữ liệu, plugin, chủ đề và nội dung tải lên của mình.

Khi bạn nhấp vào nút tải xuống hoặc khôi phục, VaultPress sẽ hoạt động và bắt đầu chuẩn bị các tệp của bạn để tải xuống hoặc khôi phục.

Ví dụ: Các tệp của bạn sau đó có thể được tải xuống máy tính của bạn dưới dạng tệp zip.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*