Cách sử dụng SMTP để gửi email từ WordPress?

Cách sử dụng SMTP để gửi email từ WordPress?

SMTP có thể đáng tin cậy hơn rất nhiều so với chức năng mail thông thường trong WordPress.Thường như chức năng mail PHP tiêu chuẩn trong WordPress rất hay bị gặp trục trặc khi hoạt động với việc gửi và nhận email một cách chính xác. Vì vậy nên sử dụng máy chủ SMTP sẽ hạn chế được việc này xảy ra.

1. Cách sử dụng SMTP với hầu hết các nhà cung cấp email

Cài đặt và kích hoạt plugin Easy WP SMTP trong WordPress và mở cài đặt của nó để bắt đầu. Bạn cũng có thể sử dụng plugin WP Mail SMTP .

* Cách cấu hình các plugin này

Nhập địa chỉ email và tên mà bạn muốn gửi email của mình vào các trường Địa chỉ Email và Tên Người gửi . Đặt cài đặt Xác thực SMTP thành  nếu plugin chưa làm điều đó cho bạn. Nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản email của mình trong trường Tên người dùng SMTP và Mật khẩu SMTP . Nhấp vào Lưu thay đổi.

2. Tìm Cài đặt SMTP của bạn trong cPanel

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ của mình để tạo email theo tên miền, hãy mở cPanel, cuộn xuống phần Email và chọn Email Accounts or Email Manager.

Sử dụng Máy chủ Thư đi và Cổng được Hỗ trợ bên dưới nó trong cài đặt trong Easy WP SMTP. Nếu bạn đang sử dụng cài đặt SSL, hãy sao chép URL Máy chủ Thư đi và dán nó vào trường Máy chủ lưu trữ trong Easy WP SMTP. Chọn SSL làm Loại mã hóa của bạn và nhập số Cổng được hỗ trợ vào trường Cổng.

Nếu bạn đang sử dụng cài đặt không phải SSL, hãy làm theo các bước tương tự, nhưng đặt Loại mã hóa thành TLS .

Và những lưu ý cuối cùng về email theo tên miền này đó là bạn cần đảm bảo những thông tin dưới là phải chính xác:

  • Số cổng
  • Máy chủ
  • Loại mã hóa – Không có, SSL hoặc TLS
  • Authentication

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*