Hướng dẫn add tên miền vào host bằng cPanel

Tìm hiểu về tên miền và host

Tên miền: Địa chỉ định danh (IP) trên internet. Tuy nhiên vốn ban đầu địa chỉ IP chỉ là một dãy số. Để người dùng có thể dễ dàng truy cập và nhớ thì địa chỉ IP còn có một tên khác dạng chữ cái và đó gọi là tên miền hoặc là domain.

Host: có tính năng như một chiếc máy tính nhưng được cấu hình để transfer dữ liệu 2 chiều. Mỗi host đảm nhiệm chức vụ web server lưu trữ mã nguồn lẫn cơ sở dữ liệu, ngoài ra còn có cả các dữ liệu do người dùng tải lên.

–> Các phần mềm quản trị Hosting thông dụng.

Một số nhà cung cấp tên miền và dịch vụ hosting tốt nhất năm 2017: iNET ( iNET.vn ), Mắt bão ( matbao.net ), FPT – Data ( data.fpt.vn), ..v..v

Hướng dẫn ddd tên miền vào Host cPanel

Tương tự như máy tính cá nhân, host cũng có một địa chỉ IP riêng. Tên miền sẽ kết nối với host bằng cách dẫn  vào địa chỉ  IP của host (còn gọi là Domain Nameserver – DNS), tất nhiên tên miền này cũng cần được khái báo trong host để nó có thể biết được tên miền này đang sở hữu thư mục nào trên host.
Thường thì mỗi nhà cung cấp host đều sở hữu DNS riêng và sau khi mua host, bạn có thể vào trang quản lý tên miền sửa thông tin DNS của tên miền thành các địa chỉ DNS của nhà cung cấp là bạn có thể truy cập vào host bằng tên miền riêng của mình.
Trước khi thêm tên miền, bạn cũng phải kiểm tra xem tên miền của bạn cần thêm đã trỏ về host. Sau đó vào cPanel, tìm đến mục Addon domains :

Nhập thông tin đầy đủ chính xác vào từng mục:

  • New Domain Name: Tên miền cần thêm vào host
  • Subdomain or FTP Username: Khai báo username FTP dành cho tên miền này, ngoài ra username này cũng sẽ là subdomain của tên miền chính của gói host dùng để truy cập vào thư mục này.
  • Document Root: Thư mục dành riêng cho tên miền này, khai báo luôn public_html, và nhập tên thư mục vào đằng sau nó. Mặc định nó sẽ lấy tên của tên miền đặt tên cho thư mục.
  • Password: Tạo mật khẩu FTP cho tên miền này.

Sau khi nhập đầy đủ xong ấn Add domain. Và đợi kết quả:

Như vậy là đã hoàn thành chúc các bạn thành công

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*