Làm cách nào để lưu trữ website của tôi bằng máy chủ XAMPP?

XAMPP là một cách tuyệt vời để tìm hiểu hoặc kiểm tra trang web trước khi làm cho trang web hoạt động. Trang web hoạt động chính xác giống như với máy chủ web. XAMPP cho phép bạn chạy một trang web từ máy tính của riêng bạn. Sau khi thiết lập nó ngay lập tức, bạn có thể cài đặt WordPress chỉ với vài cú nhấp chuột.

Việc lưu trữ website trên máy chủ xampp rất dễ dàng – bạn hãy làm theo các bước sau:

  1.  Mua IP tĩnh để ánh xạ với tên miền hoặc sử dụng ip động với Dnydns.
  2. Cài đặt xampp trên máy tính/máy chủ của bạn. Tải xampp tại đây
  3. Đặt trang web của bạn trong máy chủ xampp tại folder htdocs
  4. Khởi động start apache, mysql và chạy localhost/yourwebdirectory – nếu chúng chạy ok thì máy chủ của bạn đang chạy tốt. Nếu không chạy được bạn vui lòng check lại tường lửa của máy tính hoặc kiểm tra lại cổng 80 và 3306.
  5. Mở IP/yourwebdirectory trên internet và thiết lập bản ghi ‘A’ record trong trình quản lý dns của tên miền của bạn với IP của bạn. Và thử yourdomain/yourwebdirectory.

(yourdomain -tên miền của bạn)
(yourwebdirectory – thư mục web của bạn)

* Những ý kiến của người sử dụng:

– Bạn có thể cài đặt máy chủ XAMPP trong bất kỳ ổ đĩa nào.
– Đặt tất cả các tệp và thư mục của bạn vào thư mục htdocs.
– Giả sử tên thư mục của bạn “myproject” trong thư mục htdocs.
– Bạn có thể truy cập url trang web của mình bằng cách nhập sau trong trình duyệt với địa chỉ: localhost / myproject.

* Một số bước cài đặt xampp:

 

   

Chúc các bạn thành công

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*