Cách hạn chế quyền truy cập vào một trang (hoặc một bài đăng) bằng mật khẩu trong WordPress

Cách hạn chế quyền truy cập vào một trang (hoặc một bài đăng) bằng mật khẩu trong WordPress

WordPress bao gồm một tính năng bảo vệ bằng mật khẩu riêng cho các bài đăng và trang. Điều này có thể được sử dụng chẳng hạn để tạo một khu vực truy cập thành viên đơn giản trên trang web của bạn.

Bảo vệ bằng mật khẩu cho một trang hoặc một bài đăng

Đây là cách thực hiện:

  1. Nhấp vào liên kết Hiển thị , theo mặc định được đặt thành “Công khai”
  2. Chọn tùy chọn “Được bảo vệ bằng mật khẩu” và xác định mật khẩu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*