Cách khắc phục “Lỗi HTTP 403” trong WordPress

Cách khắc phục "Lỗi HTTP 403" trong WordPress

* Nguyên nhân và cách Fix

1. Windows server

Có thể có vấn đề với Chỉ mục thư mục nếu blog của bạn được lưu trữ trên máy chủ Windows . Vui lòng liên hệ với công ty lưu trữ web của bạn để hỗ trợ giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần trợ giúp trong việc thêm index.php vào tệp web.config của mình.

2. Tường lửa hoặc Plugin bảo mật

Lỗi HTTP 403 cũng có thể do  tường lửa của trang web hoặc các  plugin bảo mật khác . Nếu URL đúng và lỗi 403 vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra xem tường lửa có đang ngăn truy cập vào bất kỳ trang web nào không.

Kiểm tra xem IP của bạn có bị liệt vào danh sách đen bởi tường lửa hoặc plugin bảo mật của bạn hay không. Tắt tường lửa và plugin bảo mật,  xóa bộ nhớ cache của trình duyệt và xem liệu bạn có thể truy cập trang web của mình hay không. Bạn nên cấu hình lại chúng để tránh việc chúng chặn khách truy cập.

3. Quyền đối với tệp và thư mục

Quyền  đối với tệp và thư mục của bạn nếu được đặt sai, nó cũng có thể gây ra lỗi HTTP 403. Thử đặt thư mục thành 755 và tệp thành 644.

  1. Đăng nhập vào máy chủ web của bạn bằng FTP.
  2. Đi tới tệp và nhấp chuột phải. Chọn Quyền hoặc Thuộc tính hoặc Thuộc tính (tùy thuộc vào chương trình của bạn)..

4. .htaccess

Kiểm tra  tệp .htaccess của bạn để tìm bất kỳ mã nào không được WordPress thêm vào. Plugin của bạn có thể đã thêm chúng và nó có thể không tương thích với thiết lập của bạn và chặn quyền truy cập của bạn. Một .htaccess WordPress cơ bản trông giống như sau.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*