Cài đặt Joomla 2.5 trong CentOS 6 VPS như thế nào?

 

Trước khi tìm hiểu về cách làm thì chúng ta cần phải biết Joomla là gì đã: Joomla là một hệ thống quản lý nội dung từng đoạt giải thưởng (CMS), cho phép bạn xây dựng các trang Web và các ứng dụng trực tuyến mạnh mẽ.

Để cài đặt và chạy Joomla 2.5 trong CentOS 6 Linux VPS bạn cần phải hoàn thành các bước sau đây:

Xem thêm: LIỆU BẠN CẦN SHARED HOSTING, MỘT VPS HAY MỘT MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG

1. Đảm bảo hệ thống của bạn luôn được cập nhật bằng cách thực hiện:

# yum update -y

2. Tải về gói Joomla 2.5 tới thư mục ‘/var/www/html/joomla2.5’ mới tạo và thay đổi thư mục này :

# Mkdir -p /var/www/html/joomla2.5 && \
wget -P /var/www/html/joomla2.5 \
http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/17410/76012/Joomla_2. 5.7-Stable-Full_Package.zip && \
cd /var/www/html/joomla2.5/

3. Giải nén tệp nén đã nén vào thư mục ‘/var/www/html/joomla2.5’.

# [[ ! $(which unzip 2>/dev/null) ]] && yum install unzip && \
unzip Joomla*.zip && rm -f Joomla_*.zip && \
chown apache: -R /var/www/html/joomla2.5

4. Điều hướng đến http: //your-ip/joomla2.5 và hoàn thành cài đặt Joomla của bạn.

Bạn có thể muốn tạo chỉ thị máy chủ ảo cho http: // your-domain để phục vụ joomla mà bạn vừa cài đặt trong ‘/var/www/html/joomla2.5’.

Vậy là đã xong. Cám ơn các bạn đã đọc theo dõi https://inet.vn/vps trong suốt thời gian vừa qua

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*