Cách cho phép người dùng tải lên hình ảnh trong bình luận WordPress

Cách cho phép người dùng tải lên hình ảnh trong bình luận WordPress

1. Cho phép người dùng tải lên hình ảnh trong bình luận WordPress

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin DCO Comment Attachment. Sau khi kích hoạt, plugin sẽ hoạt động hiệu quả và thêm tùy chọn tải tệp lên trong khu vực nhận xét của WordPress.

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của nó bằng cách đi tới Cài đặt »Đính kèm Nhận xét DCO từ bảng điều khiển WordPress của bạn.

Plugin cho phép bạn đặt kích thước tệp tải lên tối đa, yêu cầu đính kèm tệp, nhúng tệp đính kèm, chọn kích thước hình ảnh tệp đính kèm, v.v. Bạn cũng có thể cho phép người dùng đính kèm các loại tệp khác nhau , như tài liệu, PDF, bản trình bày PowerPoint, bảng tính excel, v.v. bằng cách chọn tùy chọn loại tệp. Ngoài ra còn có một tùy chọn để chọn tất cả người dùng hoặc chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập tải lên tệp đính kèm trong nhận xét WordPress.

Plugin cho phép bạn đặt kích thước tệp tải lên tối đa, yêu cầu đính kèm tệp, nhúng tệp đính kèm, chọn kích thước hình ảnh tệp đính kèm, v.v.

Bạn cũng có thể cho phép người dùng đính kèm các loại tệp khác nhau , như tài liệu, PDF, bản trình bày PowerPoint, bảng tính excel, v.v. bằng cách chọn tùy chọn loại tệp.

Ngoài ra còn có một tùy chọn để chọn tất cả người dùng hoặc chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập tải lên tệp đính kèm trong nhận xét WordPress.

Khi bạn đã thực hiện các thay đổi, đừng quên nhấp vào nút ‘Lưu Thay đổi’.

Sau đó, hãy chuyển đến bất kỳ trang đăng bài nào trên blog WordPress của bạn và bạn sẽ thấy trường tải lên hình ảnh trong khu vực nhận xét như ảnh chụp màn hình bên dưới:

Tất cả hình ảnh do người dùng tải lên được lưu trữ trong thư viện phương tiện WordPress của bạn. Nếu bạn muốn xóa một hình ảnh do người dùng tải lên, thì bạn cần phải đi tới Media »Library , định vị hình ảnh, sau đó xóa nó.

>>> Cách viết lại tên tác giả của khách bằng các trường tùy chỉnh trong WordPress

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*