Cách xóa IP của bạn khỏi Danh sách đen của Gmail

Như các bạn đã biết việc marketing qua email rồi chứ. Tuy nhiên việc gửi mail có thể vào mục tiêu spam, khách hàng sẽ không nhìn được mail của bạn và từ đó chiến dịch marketing sẽ thất bại nặng nề. Vì cơ bản khi bạn đã vào list danh sách đen của google rồi.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thoát khỏi danh sách đen của gg.

1. Tiêu chí danh sách đen của Gmail

Mặc dù không có chính xác về quy trình sàng lọc của gmail nhưng có những lý do phổ biến nhất dẫn đến ip của bạn liệt vào danh sách đen

  • Gửi số lượng lớn email.
  • Thay đổi đột ngột về khối lượng email.
  • Gửi email đến địa chỉ “bẫy thư rác”.
  • Gửi email đến người dùng không xác định.
  • Bao gồm IP của máy chủ của bạn trên danh sách đen công khai.
  • Người dùng Gmail đánh dấu thư của bạn là spam.
  • Sử dụng địa chỉ IP mới để gửi email.
  • Cài đặt DNS không chính xác

Google có thể sử dụng tín hiệu từ các danh sách đen công khai này:

-pbl.spamhaus.org – Danh sách đen này bao gồm dải IP máy chủ động và không phải thư. Đối với một máy chủ được liệt kê ở đây sẽ là bất thường.
-sbl.spamhaus.org – Danh sách đen này bao gồm các email mà Spamhaus đã xác định là spam.
-xbl.spamhaus.org – Danh sách đen này bao gồm các bot và các tác nhân khai thác.
-cbl.abuseat.org – Danh sách đen này bao gồm các email được gửi tới các bẫy spam hoặc được báo cáo bởi người dùng của họ là spam.

Ngoài ra nếu bạn bị đưa vào danh sách đen, email của bạn sẽ bị từ chối với lỗi SMTP 421 hoặc 550

Bạn có thể phát hiện điều này trong nhật ký của máy chủ email của mình:

Lỗi 550:

Remote_host_said:_550-5.7.1 Our_system_has_detected_an_unusual_rate_of
unsolicited_mail_originating_from_your_IP_address.
_To_protect_our users_from_spam,_mail_sent_from_your_IP_address_has_been_blocked.
Please_visit_http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html
_to_review_our_Bulk_Email_Senders_Guidelines

Lỗi 412

421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address.
To protect ourn421-4.7.0users from spam, mail sent from your IP address has been temporarilyn4
21-4.7.0 rate limited. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.n421 4.7.0 html
to review our Bulk Email Senders Guidelines. l41si55243084eef.158 – gsmtp

Nếu bạn thấy một trong các lỗi này, thì bạn bị liệt vào danh sách đen

2. Hướng dẫn xóa danh sách đen của Gmail

Bạn phải dừng hành vi giống spam trước khi gửi yêu cầu tới Gmail. Nếu bạn không, nỗ lực của bạn và thời gian của họ sẽ bị lãng phí.

Nếu bạn đã chặn spam đến từ máy chủ của mình, Gmail thường sẽ tự động xóa IP của bạn sau 3-5 ngày.

Nếu không, thì bạn có thể cần phải liên hệ với họ để được hỗ trợ.

Để làm như vậy, bạn cần sử dụng biểu mẫu này . Hãy nhớ đăng nhập vào tài khoản Gmail / Google của bạn trước khi bạn bắt đầu quá trình.

3. Hướng dẫn biểu mẫu xóa danh sách đen của Gmail

Tôi khuyên bạn nên hoàn thành tất cả các khu vực mặc dù chúng không bắt buộc. Bạn muốn cung cấp cho nhóm xóa danh sách đen của Gmail càng nhiều thông tin càng tốt để quyết định bạn không phải là người gửi spam.

Tôi thường sử dụng văn bản này:

– Máy chủ đã có một ứng dụng web bị xâm phạm đã được sử dụng để gửi spam tới Gmail. Chúng tôi đã xóa ứng dụng này khỏi máy chủ. Kể từ khi xóa ứng dụng, chúng tôi không còn thấy email trái phép được gửi tới Gmail nữa. Sau khi gửi chúng sẽ như sau:

Thông thường sẽ được xử lý trong 5 ngày làm việc.

Chúc các bạn thành công!

>> CÓ THỂ THIẾT LẬP EMAIL DOANH NGHIỆP KHI CHƯA CÓ TRANG WEB HAY KHÔNG?

Các bạn có thể mua email doanh nghiệp để tăng % đáng kể thư gửi vào box nhé. Tìm hiểu đơn vị inet là gì

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*