Cách khắc phục lỗi “Error Establishing a Database Connection” trong WordPress

* Nguyên nhân nào gây ra lỗi khi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trong WordPress?

Sự cố ‘”Error Establishing a Database Connection” chủ yếu do cơ sở dữ liệu bị hỏng hoặc máy chủ dịch vụ hosting bị gặp sự cố or dowtime mà thành.

WordPress cần thông tin sau để kết nối với cơ sở dữ liệu:

  • Tên cơ sở dữ liệu
  • Tên người dùng cơ sở dữ liệu
  • Mật khẩu cơ sở dữ liệu
  • Máy chủ cơ sở dữ liệu

Thông tin này được lưu trữ trong tệp cấu hình WordPress của bạn có tên wp-config.php .Do đó nếu xảy ra trục trặc tới 1 phần của tệp này cũng có thể dẫn đến lỗi chết chóc: “Error Establishing a Database Connection”

>>> Xem thêm: 7 cách để làm cho trang web của bạn thân thiện hơn với người dùng

1. Kiểm tra thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu WordPress của bạn

Bạn sẽ tìm kiếm các dòng sau trong tệp wp-config.php.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Bạn cần đảm bảo rằng thông tin cho tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu và máy chủ cơ sở dữ liệu là chính xác.

Bạn có thể xác nhận thông tin này từ bảng điều khiển tài khoản lưu trữ WordPress của mình. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn và nhấp vào cơ sở dữ liệu MySQL trong phần cơ sở dữ liệu.

Thông tin cơ sở dữ liệu

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang quản lý cơ sở dữ liệu trong dashboad hosting của bạn. Từ đây, bạn có thể tìm ra tên cơ sở dữ liệu của mình và tên người dùng.

Tên cơ sở dữ liệu và tên người dùng

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy người dùng cơ sở dữ liệu và các liên kết để thay đổi mật khẩu người dùng.

Thay đổi mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu

Khi bạn đã xác nhận tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu của mình, bạn có thể thay đổi thông tin đó trong tệp wp-config.php của mình nếu cần. Sau đó, hãy thử truy cập lại trang web của bạn để xem lỗi kết nối cơ sở dữ liệu đã hết chưa.

Nếu bạn vẫn có thể thấy lỗi, thì điều này có nghĩa là một cái gì đó khác đã sai. Tiếp tục đọc để biết thêm các bước khắc phục sự cố.

2. Kiểm tra thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn

Hầu hết các công ty lưu trữ WordPress sử dụng localhost làm máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, một số công ty lưu trữ WordPress được quản lý sử dụng các máy chủ riêng biệt để lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Bạn cần liên hệ với công ty lưu trữ dịch vụ hosting, máy chủ ảo WordPress của mình để xác nhận thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn.

3. Sửa chữa cơ sở dữ liệu WordPress

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm dòng sau vào tệp wp-config.php của mình. Đảm bảo thêm nó ngay trước khi ‘That’s all, stop editing! Happy blogging’ dòng wp-config.php.

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Khi bạn đã hoàn thành việc đó, bạn có thể xem cài đặt bằng cách truy cập trang này: http://www.yoursite.com/wp-admin/maint/repair.php

Sửa chữa cơ sở dữ liệu WordPress

Và click vào repair Database, hãy nhớ xóa mã này khỏi wp-config.php của bạn sau khi đã fix được lỗi

4. Kiểm tra xem máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn có bị lỗi không

Nếu mọi thứ dường như chính xác và WordPress vẫn không thể kết nối với cơ sở dữ liệu, thì máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn (máy chủ MySQL) có thể bị lỗi.

Điều này có thể xảy ra do lưu lượng truy cập lớn trên máy chủ. Một số dấu hiệu sẽ là  trang web của bạn sẽ rất chậm và đối với một số người dùng, nó thậm chí có thể xuất hiện lỗi. Vì vậy, điều tốt nhất bạn nên làm là gọi điện thoại hoặc trò chuyện trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hosting của bạn và hỏi họ xem máy chủ MySQL, hosting của bạn có đang bị lỗi hay không?

Nếu bạn có các trang web khác đang chạy trên cùng một máy chủ, thì bạn có thể kiểm tra các trang web đó để xác nhận rằng máy chủ SQL của bạn bị lỗi.

5. Cập nhật URL trang web WordPress

Hãy thử cập nhật URL trang WordPress bằng phpMyAdmin. Chỉ cần truy cập phpMyAdmin từ bảng điều khiển tài khoản hosting của bạn và chọn SQL WordPress của bạn.

Chạy SQL trong phpMyAdmin

Sau đó, nhấp vào menu SQL ở trên cùng và nhập truy vấn MySQL sau.

UPDATE wp_options SET option_value='YOUR_SITE_URL' WHERE option_name='siteurl'

Đừng quên cung cấp URL trang web của riêng bạn và thay đổi wp_options thành tên bảng của riêng bạn vì bạn có thể đã thay đổi tiền tố bảng WordPress .

6. Yêu cầu giúp đỡ

Nếu mọi thứ khác không thành công, thì bạn có thể cần liên hệ với công ty lưu trữ hosting của mình.

Xem thêm: Tại sao các doanh nghiệp cần backup website?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*